Etusivu Kasinot Kasinobonukset Uudet Kasinot

Tarjouskäytännöt / Promotion Policy

Alta löydät kaikki säännöt ja ehdot (“Säännöt”) jotka koskevat kaikkia tarjouksia, tuotepalkintoja ja kilpailuja (“Tarjous”) joita mainostetaan tai joihin voit ottaa osaa pikakasinot2022.comin kautta (“Sivusto”) tai joita löytyy Uusien kasinoiden sivuilta.

Osallistuakseen mihin tahansa Tarjoukseen, jokainen osallistuja (”Osallistuja” tai ”sinä”) hyväksyy ehdoitta (kyseistä tarjousta koskevat): (i) nämä Säännöt ja (ii) kaikki kyseistä Tarjousta erityisesti koskevat säännöt ja ehdot jotka löytyvät Sivustolta (”Erityissäännöt”).

Kaikki Tarjoukset noudattavat asiaan liittyviä lakeja ja säädöksiä.

1. Osallistumiskelpoisuus
1.1 Voidaksesi ottaa osaa Tarjouksiin, sinun tulee olla vähintään 18 (kahdeksantoista) vuotta vanha. Voimme koska tahansa pyytää sinua toimittamaan meille tai Tarjouksen kolmannelle osapuolelle todisteen iästäsi ja/tai henkilöllisyydestäsi, ja sinun pitää pystyä pyydettäessä esittämään voimassaoleva passi tai muu virallinen henkilöllisyystodistus jolla voit todistaa ikäsi ja/tai henkilöllisyytesi meitä tyydyttävällä tavalla. Jos et pysty esittämään tällaista dokumenttia, sinä suljetaan automaattisesti Tarjouksesta ja menetät kaikki edut, palkinnot ja varat jotka sinulle Tarjouksessa oli myönnetty, ilman minkäänlaista korvausta.

1.2 Osallistumalla mihinkään Tarjoukseen, vahvistat että kaikki Tarjouksen yhteydessä antamasi henkilötiedot, mukaan lukien (ei kattava lista) nimesi ja sähköpostiosoitteesi ovat oikeat ja ajantasaiset.

2. Osallistujan käytös
2.1 Et voi luoda useita tilejä tai käyttäjänimiä osallistuaksesi Tarjoukseen useita kertoja. Lisäksi et saa antaa toisen henkilön käyttää omaa tiliäsi tai käyttäjänimeäsi Tarjoukseen osallistumiseksi.

2.2 Jos saamme selville että osallistumiseesi Tarjoukseen liittyy minkäänlaista petosta, vilppiä, väärinkäytöstä, epärehellisyyttä tai muuta käytöstä joka rikkoo Sääntöjä tai Erityissääntöjä, varaamme ehdottoman oikeuden oman harkintamme perusteella ilman ennakkovaroitusta estää sinua osallistumasta ja perua osallistumisesi Tarjoukseen. Jos petos, vilppi, väärinkäytös, epärehellisyys tai muu toimi huomataan vasta sen jälkeen kun mikä tahansa palkinto on annettu sinulle, sinun tulee pyydettäessä palauttaa sama palkinto (tai vastaava korvaus) meille välittömästi annettuamme ilmoituksen siitä. Jos emme valvo jotakin näiden Sääntöjen ehdoista, se ei tarkoita että kyseinen ehto ei olisi voimassa.

2.3 Kaikkien Tarjousten koko keston ajan Osallistujien käytöstä valvotaan tarkasti joko meidän tai tarjoajan puolesta. Pidätämme oikeuden aloittaa minkä tahansa tarpeelliseksi näkemämme toimen Osallistujaa vastaan mikäli hänen todetaan rikkoneen Sääntöjä tai Erityissääntöjä ja/tai toimineen vilpillisesti tai epärehellisesti Tarjoukseen liittyen. Näihin toimiin kuuluvat (ei kattava lista) Tarjoukseen osallistumisen estäminen, pelitilin sulkeminen tai osallistumisen hylkääminen, minkä tahansa jo annettujen palkintojen takavarikoiminen tai normaalisti Osallistujalle annettavien palkintojen antamatta jättäminen. Päätämme täysin oman harkintamme mukaan sen, minkä toimen tai käytöksen katsotaan rikkovan näitä Sääntöjä tai Erityissääntöjä liittyen Tarjoukseen, tai mikä katsotaan Osallistujan vilpiksi tai epärehellisyydeksi.

2.4 Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan peruuttaa tai pysäyttää Tarjouksen tai muuttaa Tarjousta tai mitä tahansa sen osaa, jos petos, tekniset ongelmat tai mikä tahansa muu meistä riippumaton seikka vaikuttaa Tarjouksen luotettavuuteen tai asianmukaiseen toimintaan.

3. Palkinnot/Lahjat

3.1 Määrittelemme Sivustolla ja/tai Erityissäännöissä Tarjoukseen osallistumiseen liittyvät rajoitukset, kuten Tarjouksen päättymishetken ja osallistumisajan tai sen montako Osallistujaa Tarjoukseen voidaan ottaa. Nämä tiedot ovat saatavilla Sivustolla ja/tai jokaisen Tarjouksen jokaisen palkinnon (”Palkinto”), bonuksen tai lahjan (”Lahja”) Erityissäännöissä, mutta niitä ei kirjata näihin Sääntöihin.

3.2 Epäselvyyksien välttämiseksi mitään palkintoja, lahjoja ja/tai muita tuotteita, jotka ovat saatavissa Tarjousten yhteydessä, ei voi vaihtaa toiseen, eikä niitä voi antaa, ohjata, siirtää, myydä tai vaihtaa kolmannen osapuolen kanssa.

3.3 Pidätämme oikeuden tarjota käteisvaihtoehdon kaikille Palkinnoille tai Lahjoille. Sinulla ei ole oikeutta pyytää rahapalkintovaihtoehtoa ellei niin ole erikseen sovittu. Jokaisen Palkinnon tai Lahjan arvo on määritelty Erityissäännöissä (mikäli palkinto on mahdollista vaihtaa rahaan).

3.4 Palkintojen tai Lahjojen voittajat ilmoitetaan Erityissäännöissä määritellyllä tavalla ja määriteltynä aikana, joko julkaisulla tai uutisella Sivustolla, sähköpostilla tai muulla Erityissäännöissä määritellyllä tavalla. On osallistujan vastuulla varmistaa että hänen yhteystietonsa ovat oikein ja ajan tasalla hänen käyttäjätilillään.

3.5 Palkinnot/Lahjat pitää lunastaa Erityissäännöissä mainitun ajan puitteissa, alkaen siitä hetkestä kun sinulle kerrotaan voitosta, ellei toisin ole ilmoitettu. Jos et lunasta Palkintoa/Lahjaa ajoissa, menetät Palkinnon/Lahjan. Menetetyt palkinnot voidaan arpoa uudelleen ja tarjota toiselle Osallistujalle tai tarjota toisessa Tarjouksessa.

3.6 Sen jälkeen kun olet saanut tiedon että olet voittanut Palkinnon tai olet oikeutettu Lahjaan, tämä Palkinto/Lahja lähetetään tai tehdään saatavaksi Erityissäännöissä määrättynä aikana Tarjouksen päättymisen jälkeen. Huomaa että jos jokin osa Palkinnosta/Lahjasta liittyy myöhemmin järjestettävään tapahtumaan, et voi käyttää Palkintoa/Lahjaa ennen kyseistä tapahtumaa.

3.7 Palkinnot/Lahjat riippuvat saatavuudesta. Siltä varalta, että mainittua palkintoa ei ole saatavilla, pidätämme oikeuden vaihtaa Palkinnon tai Lahjan vastaavaan ja samanarvoiseen.

3.8 Palkinnon tai Lahjan toimittaja voi asettaa lisää sääntöjä tai ehtoja (“Kolmannen osapuolen säännöt”) tietyn Palkinnon tai Lahjan saamiseen ja/tai käyttämiseen. Me emme ole vastuussa jos sinä et noudata näitä Kolmannen osapuolen sääntöjä. Lisäksi, sinun pitää mahdollisesti tehdä erillinen sitova sopimus meidän kanssamme liittyen Palkintoon/Lahjaan ja/tai sen osan käyttämiseen. Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen että menetät Palkinnon/Lahjan.

3.9 Voittajalla ei ole oikeutta tai lupaa sitouttaa meitä mihinkään sopimukseen, kuluun tai kustannukseen ellei sitä ole etukäteen kirjallisesti hyväksytty.

3.10 Mitään Palkintoa tai Lahjaa ei anneta Osallistujalle, joka mistä tahansa syystä ei lain mukaan voi vastaanottaa ja/tai käyttää Palkintoa/Lahjaa tai jos Palkinnon/Lahjan toimittaminen Osallistujalle olisi lainvastaista.

3.11 Osallistuja joka lunastaa Palkinnon/Lahjan osana mitä tahansa Tarjousta, vastaa yksin kaikista tullimaksuista, veroista tai muista maksuista jotka paikallinen viranomainen vaatii Palkinnon/Lahjan vastaanottamisesta asiaa koskevien lakien mukaisesti.

4. Terveys ja Turvallisuus
4.1 Sinun tulee noudattaa kaikkia meidän antamiamme tai muuten tarpeellisia terveys- ja turvallisuusperiaatteita ja/tai ohjeistuksia liittyen osallistumiseesi Tarjoukseen, ja noudattaa kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja säädöksiä. Näiden ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen että menetät Palkinnon/Lahjan.

4.2 Sinun tulee varmistaa oma terveytesi ja turvallisuutesi kun osallistut mihin tahansa tapahtumaan tai aktiviteettiin joka kuuluu Tarjoukseen tai Palkintoon. Mikä tahansa käytös tai toimi jonka katsomme aiheuttavan minkä tahansa terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan riskin (esimerkiksi fyysinen tai psykologinen väärinkäytös), johtaa automaattiseen hylkäykseesi Tarjouksesta.

4.3 Sinun tulee varmistaa oma terveytesi ja turvallisuutesi ja yleinen asianmukainen käytös kun osallistut mihin tahansa Tarjoukseen ja ymmärtää että osallistut Tarjoukseen omalla vastuullasi.

4.4 Sinun täytyy ilmoittaa meille jos sinulla on jokin sairaus tai muu syy miksi et voi osallistua Tarjoukseen, heti kun saat tietää sellaisesta syystä. Pidätämme oikeuden hylätä sinut Tarjouksesta tai jättää antamatta Palkinnon sinulle, ilman oikeutta korvaukseen, jos katsomme että voisit aiheuttaa terveysriskin itsellesi tai toisille tai aiheuttaisit Tarjouksen peruuttamisen, keskeytyksen tai rajoittamisen.

5. Tekijänoikeudet
5.1 Tämä ehto on voimassa vain jos Tarjous edellyttää sinun lähettävän meille jotain sisältöä arvioitavaksi osana Tarjoukseen osallistumista ja koskee esimerkiksi (ei kattava lista) artikkeleja, blogitekstejä, audiovisuaalisia tallenteita, valokuvia tai muita kuvia (”Sisältö”).

5.2 Sinun tulee taata että olet itse tuottanut ja sinulla on kaikki oikeudet materiaalin ja osiin Sisällöstä, jonka lähetät meille, ja että sinulla on oikeus käyttää ja lähettää Sisältöä Tarjoukseen ja olet saanut luvat ja oikeudet kaikilta henkilöiltä jotka näkyvät Sisällössäsi. Lisäksi vahvistat että lähettämällä Sisältösi annat meille rajoittamattoman ja peruuttamattoman, royalty-vapaan täysin siirrettävän ja maailmanlaajuisen oikeuden julkaista, siirtää tai antaa luvan kolmannelle osapuolelle käyttää Sisältöä missä tahansa nykyisessä tai tulevassa mediassa, ilman minkäänlaista korvausta sinulle tai kenellekään Sisällössä esiintyvälle kolmannelle osapuolelle.

5.3 Takaat että Sisällössä ei ole mukana ketään alle (18) kahdeksantoistavuotiasta, ja että Sisältö ei ole rasistista, loukkaavaa, herjaavaa, uhkaavaa, vainoavaa, petoksella hankittua, väärennettyä, yksityisyyttä loukkaavaa, hyökkäävää, halventavaa, tai sisällä mitään laitonta. Takaat myös että lähettämäsi Sisältö ei riko mitään patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muuta teollisoikeutta. Lupaat että et sisällytä tai esitä Sisällössäsi mitään: (i) minkä tarkoitus on järkyttää tai vahingoittaa toisia: (ii) mikä sortaa, häiritsee, halventaa tai uhkailee yksilöä tai ryhmää millään perusteella, esimerkiksi (lista ei kattava) uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, rodun, ihonvärin, etnisyyden, kansallisuuden, iän, siviilisäädyn, sotilasarvon tai vamman perusteella; (iii) mikä on laitonta tai voi kannustaa laittomaan toimintaan tai aiheuttaa siviilioikeudellisen vastuun; tai (iv) mikä on tarkoitettu kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien (ei kattava lista) materiaali jolla kerätään rahaa tai mainostetaan tuotteiden tai palveluiden myyntiä.

5.4 Vahvistat että kun lähetät meille Sisältöäsi, teet niin omasta tahdostasi ja omalla vastuullasi ja että sinä olet yksin vastuussa kaikista Sisältösi osista. Vahvistat että me emme ole vastuussa Sisällön esitarkastuksesta, tarkistuksesta, valvonnasta tai minkäänlaisesta muokkauksesta.

5.5 Lähettämällä Sisältösi vahvistat että me tai meidän auktorisoimamme kolmas osapuoli pidättää oikeuden olla julkaisematta, poistaa, leikata, rajata tai muokata Sisältöäsi oman harkintamme mukaan (ja annat meille oikeuden tehdä samat toimet jos katsomme ne tarpeellisiksi). Me emme sitoudu käyttämään, lataamaan verkkoon, lähettämään ja/tai siirtämään Sisältöäsi Sivustolle tai mihinkään muuhun mediaan.

6. Vastuurajoitukset
6.1 Osallistumalla mihin tahansa Tarjoukseen vapautat meidät ja kaikki meidän edustajamme, affiliaattimme, alihankkijamme, toimistomme, johtajamme, työntekijämme ja agenttimme kaikista maksuista, kuluista, vahingoista, menetetyistä tuloista, vaateista tai menettelyistä jotka aiheutuvat sinulle (tai sinun puolestasi toimivalle kolmannelle osapuolelle) (”Vaatimus”) Tarjoukseen osallistumisesta ja/tai Palkinnon/Lahjan lunastamisesta. Vahvistat että meidät vapautetaan kaikista vastuista liittyen kaikkiin Vaatimuksiin (pois lukien Palkintoon liittyvät suorat kulut jotka on ilmoitettu maksettavan Tarjouksen yhteydessä).

6.2 Pois lukien kohdassa 6.1 ilmoitetut vastuut, vahvistat ja hyväksyt että niin pitkälle kuin laki sallii, riippumatta toimista, missään tilanteessa sopimusteknisesti tai rikkomusperusteisesti me tai meidän affiliaattimme, mukaan lukien (ei kattava lista) edustajamme, johtajamme, työntekijämme, seuraajamme ja alihankkijamme eivät ole vastuussa sinulle tai muulle osapuolelle: (i) mistään epäsuorasta, erityisestä, rangaistuksesta, satunnaisesta (mukaan lukien, ei kattava lista, vahingoista liiketoiminnan estymisestä, tulonmenetyksistä, ohjelmistojen menetyksestä, laitteiden rikkoutumisesta tai tietojen tai ohjelmistojen korvaamisesta), tai mistään muista vahingoista jotka aiheutuvat millään tavalla liittyen osallistumiseesi Tarjoukseen (tai siitä että et pysty osallistumaan Tarjoukseen), mukaan lukien jos vahinkojen mahdollisuus on etukäteen ilmoitettu: tai (ii) mistään vaateista jotka aiheutuvat virheistä, puutteista tai epätarkkuuksista Tarjouksen tiedoissa.

6.3 Emme ole vastuussa millään tavalla jos emme pysty suoriutumaan Tarjoukseen tai Palkintoon/Lahjaan liittyvistä velvollisuuksistamme meistä riippumattomista pakottavista syistä. Ja vaikka yritämmekin tarjota vaihtoehtoisen Palkinnon/Lahjan, emme ole vastuussa korvauksesta Osallistujalle mikäli emme kykene siihen meistä riippumattomien pakottavien syiden vuoksi.

6.4 Sitoudut korvaamaan meille, meidän lainopillisille edustajillemme, alihankkijoillemme, toimistoillemme, edustajillemme, johtajillemme ja työntekijöillemme kaikki kulut, menetykset, vahingot, kustannukset ja korvaukset (mukaan lukien maineen menetys ja ammattimaisten neuvonantajien kulut) jotka johtuvat siitä että sinä rikot näissä Säännöissä tai Erityissäännöissä tai muissa meidän antamissamme ohjeissa annettuja velvollisuuksiasi liittyen tähän Tarjoukseen osallistumiseen.

7. Muuta
7.1 Jos haluat valittaa mistä tahansa Tarjoukseen liittyvästä asiasta, mukaan lukien (ei kattava lista) mikä tahansa Palkinnon/Lahjan antamiseen liittyvä seikka, Osallistujan osallistumisoikeus Tarjoukseen, Osallistujan käytös, tai nämä Säännöt tai Erityissäännöt, ota yhteyttä meihin osoitteessa: info [at] pikakasinot2023 [piste] com. Me tutkimme kaikki saadut valitukset ja toimitamme vastauksen kohtuullisessa ajassa valituksen vastaanottamisesta.

7.2 Osallistumalla mihin tahansa Tarjoukseen annat meille luvan käyttää nimeäsi, muotokuvaasi, ääntäsi ja kuvaasi markkinoinnissa ja mainoskampanjoissa missä tahansa mediassa ilman korvausta ja luovutat oikeutesi mihin tahansa vaatimukseen meitä kohtaan liittyen tällaiseen käyttöön.

7.3 Nämä Säännöt ja asiaankuuluvat Erityissäännöt muodostavat sopimuksen sinun ja meidän välillemme liittyen Tarjoukseen johon osallistut ja syrjäyttää kaikki aiemmat kuvaukset, neuvottelut tai muut sopimukset (kirjalliset tai suulliset) sinun ja meidän välillämme. Lukuun ottamatta erikseen tässä määriteltyjä, kaikki ehdot, vakuutukset, kuvaukset ja ehdot (erikseen kirjatut tai laissa määritellyt) jäävät tämän sopimuksen ulkopuolelle. Jos mikä tahansa osa näistä Säännöistä tulee pätemättömäksi, laittomaksi tai sitä ei voida enää panna täytäntöön, se ei vaikuta Sääntöjen muiden osien voimassaoloon.

7.4 Sinun voidaan edellyttää toimittavan henkilötietoja, mukaan lukien sähköpostiosoitteesi minkä tahansa Tarjouksen yhteydessä jos niin pyydetään Erityissäännöissä; me voimme käyttää näitä tietoja mainontaan ja voimme toimittaa sinulle mainosmateriaalia.

7.5 Pidätämme oikeuden muuttaa näitä Sääntöjä tai Erityissääntöjä koska tahansa oman harkintamme mukaan, mukaan lukien peruuttaa, muokata tai keskeyttää Tarjouksen jos katsomme että Tarjousta ei voida panna täytäntöön suunnitellusti. Kaikki muutokset Tarjoukseen ilmoitetaan Sivustolla ja sinun katsotaan hyväksyvän muutokset jos jatkat osallistumista Tarjoukseen.

7.6 Tämä suomenkielinen käännös on tarjottu vain viitteellisenä ja englanninkielinen alkuperäinen dokumentti on aina näiden Sääntöjen virallinen versio. Jos käännöksen ja englanninkielisen version välillä on ero, englanninkielinen on aina pätevä.

7.7 Nämä Säännöt ja kaikki niihin liittyvät asiat tulkitaan Kyproksen lakien mukaan. Hyväksyt että kaikki vaateet, vetoomukset tai erimielisyydet ratkaistaan Limassolissa Kyproksen oikeusistuimissa ja luovutat oikeuden vastustaa mitä tahansa toimea mikä nostetaan näissä oikeusistuimissa, ja oikeuden ilmoittaa että tämä järjestely on sopimaton, tai että tällä oikeuslaitoksella ei ole valtaa tässä asiassa.

Osallistuja myös hyväksyy että mikä tahansa riitä, vaade tai toimenpide joka aiheutuu Tarjouksesta tai mistä tahansa myönnetystä palkinnosta ratkaistaan yksittäisesti eikä ryhmäkanteita voida nostaa.

Tämä kohta ei rajoita meidän oikeuttamme aloittaa oikeusmenettelyä sinua vastaan missä tahansa oikeusistuimessa, eikä oikeusmenettely yhdessä istuimessa estä muita menettelyjä muissa istuimissa, yhtäaikaisesti tai eri aikaan, siinä määrin kuin paikalliset lait sen sallivat. Jos sinulla on mitä tahansa kysyttävää Tarjouksesta, ota yhteyttä osoitteessa: info [at] pikakasinot2023 [piste] com.